Logo SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
Home
 
Nascholing richtlijn
Deze nascholing is geproduceerd door het UMC St Radboud buiten verantwoordelijkheid van de SWAB, met een unrestricted educational grant van Pfizer.
(c) 2010 Interne Geneeskunde - UMC St Radboud.


 

Disclaimer

Deze nascholing is geproduceerd door het UMC St Radboud buiten verantwoordelijkheid van de SWAB, met een unrestricted educational grant van Pfizer. (c) 2019 Interne Geneeskunde - UMC St Radboud

De paneldeelnemers, het UMC St Radboud en de SWAB kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het UMC St Radboud, paneldeelnemers en de SWAB aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze.


 
Deze nascholing bestaat uit twee onderwerpen, Invasieve Aspergillose en Candidiasis. U kunt ייn of beide onderwerpen doornemen. Ieder onderwerp is apart geaccrediteerd.
 
(c) 2019 Interne Geneeskunde - UMC St Radboud