Logo SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
Home
 
Nascholing richtlijn
Deze nascholing is geproduceerd door het UMC St Radboud buiten verantwoordelijkheid van de SWAB, met een unrestricted educational grant van Pfizer.
(c) 2010 Interne Geneeskunde - UMC St Radboud.


 

Online nascholing SWAB-richtlijn Invasieve Schimmelinfecties

Welkom bij de nascholing 'SWAB-richtlijn, van theorie naar praktijk'.

Eind 2009 is er een workshop georganiseerd over de implementatie van de richtlijn voor Invasieve schimmelinfecties, die door de SWAB is gepubliceerd (zie www.swab.nl).

In de voorbereiding van die workshop zijn verschillende leden van antibioticacommissies geïnterviewd om na te gaan wat mogelijke drempels zijn bij de praktische implementatie van de nieuwe richtlijn. Tijdens de workshop hebben leden van de SWAB-commissie de richtlijn toegelicht, waarna met een panel van leden van antibioticacommissies en de zaal werd gediscussieerd over de implementatie op ziekenhuisniveau.

Deze nascholing richt zich op achtergrondinformatie en de discussiepunten rond de implematie van de richtlijn in de praktijk. De nascholing is met name bedoeld voor arts-microbiologien, internisten, intensivisten, longartsen, ziekenhuisapothekers, kinderartsen en alle andere specialisten die betrokken zijn bij patienten met invasieve schimmelinfecties.

Met vriendelijke groet,

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid,
Prof. dr. B.J. Kullberg

Deze nascholing bestaat uit twee onderwerpen, Invasieve Aspergillose en Candidiasis. U kunt één of beide onderwerpen doornemen. Ieder onderwerp vergt ongeveer 70 - 100 minuten. De accreditatie van deze nascholingen is sinds 2013 verlopen.

  Start de nascholing door in te loggen met uw achternaam en uw BIG-nummer:
Achternaam: BIG-nummer: Login

 
Deze nascholing bestaat uit twee onderwerpen, Invasieve Aspergillose en Candidiasis. U kunt één of beide onderwerpen doornemen.
 
(c) 2020 Interne Geneeskunde - UMC St Radboud - Disclaimer